top of page

Dynamische elektriciteitstarieven: de toekomst van de energievoorziening en hoe deze is gestructureerdIn een wereld waarin de klimaatverandering steeds nadrukkelijker aanwezig is en de energiebronnen uitgeput raken, is het van cruciaal belang om onze energie-efficiëntie te optimaliseren en duurzame energiebronnen te gebruiken. Een innovatieve oplossing die de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden, zijn dynamische elektriciteitstarieven. In dit uitgebreide artikel gaan we dieper in op deze plannen, onderzoeken we hoe ze werken, wat de voor- en nadelen zijn en wat de beste aanbieders op de markt zijn.


De uitdagingen van de huidige elektriciteitstarieven

Voordat we ons verdiepen in de wereld van dynamische elektriciteitstarieven, is het belangrijk om de uitdagingen te begrijpen die traditionele elektriciteitstarieven met zich meebrengen. Klassieke elektriciteitstarieven bestaan uit twee hoofdcomponenten: een maandelijks basisbedrag en een werkprijs per verbruikte kilowattuur (kWh). Deze tarieven zijn doorgaans statisch en bieden consumenten weinig flexibiliteit. Prijzen worden vaak op jaarbasis vastgesteld en veranderen zelden, ongeacht vraag en aanbod op de energiemarkt.

Dit leidt tot verschillende problemen:

 1. Gebrek aan prikkels voor energie-efficiëntie: Onder traditionele tarieven hebben consumenten weinig prikkels om hun energieverbruik te optimaliseren. Omdat de prijzen stabiel zijn, maakt het niet uit wanneer en hoeveel elektriciteit ze gebruiken.

 2. Verspilling van hernieuwbare bronnen: Hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zijn weersafhankelijk. Bij statische tarieven wordt energie vaak opgewekt wanneer deze niet nodig is en omgekeerd.

 3. Kosten tijdens piekuren: Consumenten betalen dezelfde prijs voor elektriciteit, ongeacht of ze deze tijdens piek- of daluren gebruiken.

De oplossing: dynamische elektriciteitstarieven

Dynamische elektriciteitstarieven bieden een oplossing voor deze problemen. Deze tarieven veranderen afhankelijk van vraag en aanbod op de energiemarkt. De prijs van elektriciteit kan per uur, per dag of zelfs in realtime variëren. Hier volgen de belangrijkste componenten van een dynamisch elektriciteitstarief in detail:

 1. Maandelijkse basisvergoeding van de elektriciteitstariefaanbieder: Dit is de basisvergoeding die de elektriciteitsleverancier maandelijks in rekening brengt om de levering van elektriciteit te garanderen. Het is vergelijkbaar met het basistarief in conventionele tarieven.

 2. Vaste werkprijs per kWh van de elektriciteitstariefaanbieder: In tegenstelling tot klassieke tarieven is er bij dynamische tarieven geen vaste werkprijs per kWh. In plaats daarvan is de prijs gebaseerd op de actuele uurprijzen op de elektriciteitsbeurs.

 3. Maandelijkse basisvergoeding van de elektriciteitsnetbeheerder: De energienetbeheerder die het lokale elektriciteitsnetwerk exploiteert, rekent eveneens een maandelijkse basisvergoeding.

 4. Vaste werkprijs per kWh van de elektriciteitsnetbeheerder: Net als de elektriciteitstariefaanbieder rekent ook de elektriciteitsnetbeheerder een vaste werkprijs per kWh.

 5. Variabele werkprijs per kWh uit de energiebeurs: Dit is de uurprijs die op de elektriciteitsbeurs verandert op basis van vraag en aanbod. Dit is de sleutel tot de flexibiliteit van dynamische tarieven.

De voordelen van dynamische elektriciteitstarieven

Dynamische elektriciteitstarieven bieden verschillende voordelen:

1. Kostenbesparingen:

Het grootste voordeel van dynamische elektriciteitstarieven is de mogelijkheid om elektriciteit te gebruiken in tijden van lage vraag, wanneer de prijzen lager zijn. Dit kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren, vooral voor consumenten die flexibel willen zijn met hun energieverbruik. Ze kunnen hun energieverbruik verschuiven naar tijden waarop de tarieven laag zijn, bijvoorbeeld door hun vaatwasser te laten draaien of hun elektrische voertuigen op te laden als de prijzen laag zijn.

2. Stimulans voor energie-efficiëntie:

De schommelingen in de elektriciteitsprijzen moedigen consumenten aan om energiezuinige apparaten en praktijken te gebruiken. Ze kunnen hun consumptie beter beheren door energie-intensieve activiteiten uit te stellen totdat de prijzen laag zijn. Dit bevordert niet alleen de kostenbesparing, maar ook het bewuste gebruik van energie.

3. Bevorder duurzaamheid:

Dynamische tarieven kunnen helpen het energieverbruik te verschuiven in tijden waarin hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie in overvloed aanwezig zijn. Dit helpt het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en de CO2-uitstoot te verminderen. Consumenten kunnen hun elektriciteitsverbruik aanpassen aan hernieuwbare energiebronnen en zo bijdragen aan de bescherming van het milieu.

4. Bewustzijn vergroten:

De prijsschommelingen van dynamische tarieven sensibiliseren consumenten en moedigen hen aan om bewust hun energieverbruik te beheersen. Ze zijn actief betrokken bij de beslissing wanneer ze energie moeten gebruiken en ontwikkelen een beter inzicht in de verbanden tussen hun verbruik en de elektriciteitsprijzen.


Uitdagingen en zorgen

Ondanks de vele voordelen van dynamische elektriciteitstarieven zijn er ook uitdagingen en zorgen waarmee rekening moet worden gehouden:

1. Complexiteit:

Dynamische tarieven vereisen een bepaald niveau van begrip en actieve monitoring van de kant van de consument. Niet iedereen wil of kan intensief nadenken over zijn elektriciteitskosten. De verscheidenheid aan plancomponenten kan voor sommige consumenten verwarrend zijn.

2. Technische infrastructuur:

Het implementeren van dynamische tarieven vereist geavanceerde technische infrastructuur, waaronder slimme meters en elektriciteitsnetwerken, die kunnen omgaan met de behoefte aan snelle prijsveranderingen. In sommige regio's is deze infrastructuur mogelijk nog niet voldoende ontwikkeld.

3. Prijsberekening:

Het berekenen van elektriciteitskosten met dynamische tarieven kan complex zijn, omdat het uit verschillende componenten bestaat, zoals maandelijkse basistarieven, vaste en variabele werkprijzen van providers en netwerkexploitanten, evenals uurlijkse wisselkoersen. Consumenten moeten de kosten zorgvuldig begrijpen om hun energie-uitgaven effectief te kunnen beheren.


Het belang van de energiemarkt en beurskoersen

Om te begrijpen hoe dynamische elektriciteitstarieven werken, is het belangrijk om te weten hoe de energiemarkt werkt en hoe de prijzen op de elektriciteitsbeurzen tot stand komen. In tegenstelling tot elektriciteitsbeurzen zoals de EEX in Leipzig, die zich richten op langetermijnfuturestransacties, zijn andere elektriciteitsbeurzen relevant voor dynamische elektriciteitstarieven. Elektriciteit die op korte termijn geleverd kan worden, wordt verhandeld op beurzen zoals de Epex Spot in Parijs, verantwoordelijk voor Duitsland. De in te kopen elektriciteit kan ieder kwartier van prijs veranderen.

De prijsschommelingen worden veroorzaakt door de weersafhankelijke elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Deze schommelingen zorgen ervoor dat de elektriciteitsprijzen op de spotmarkt per seizoen variëren. Elektriciteit is bijvoorbeeld vaak goedkoper rond het middaguur in de zomer, wanneer zonne-energie overvloedig aanwezig is. In de winter, met meer wind dan zonne-energie, kan het echter 's nachts goedkoper zijn.

Consumenten hebben de mogelijkheid om de actuele elektriciteitsprijzen voor de betreffende dag te bekijken. Een aanbieder als Tibber biedt zelfs inzicht in de prijzen voor de volgende dag. In het beste geval kunnen de elektriciteitsprijzen zelfs negatief worden, wat betekent dat consumenten geld kunnen verdienen als ze elektriciteit gebruiken. Prijzen kunnen echter ook sterk stijgen als de vraag toeneemt.


De rol van slimme meters

Een belangrijk aspect van dynamische elektriciteitstarieven is het gebruik van slimme meters of intelligente meetsystemen. Deze digitale elektriciteitsmeters zijn verbonden met internet en registreren het elektriciteitsverbruik nauwkeurig en digitaal. In tegenstelling tot traditionele analoge meters bieden slimme meters de mogelijkheid om het elektriciteitsverbruik in realtime te monitoren en rekening te houden met prijsveranderingen op de elektriciteitsbeurzen.

Het installeren van een slimme meter is van cruciaal belang als consumenten willen profiteren en optimaal willen profiteren van dynamische uurprijzen. Een bedrijf als Tibber biedt een slimme hardwareoplossing voor het geval er geen slimme meter beschikbaar is.


Dynamische elektriciteitstarieven in het slimme huis

Vooral consumenten die hun huis al slim hebben ontworpen, profiteren van dynamische elektriciteitstarieven. De verscheidenheid aan mogelijkheden die een smart home biedt, maakt het mogelijk om het energieverbruik automatisch en op afstand te regelen. Met slimme stekkers en apparaten kunnen consumenten hun energieverbruik automatiseren en optimaliseren.

Een voorbeeld: Als uit de app van de elektriciteitsleverancier blijkt dat er momenteel goedkope elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen beschikbaar is, kan de consument zijn vaatwasser op afstand aanzetten. Dit betekent dat de glazen worden gewassen als de elektriciteitsprijs laag is. Dit laat zien hoe dynamische elektriciteitstarieven hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen in combinatie met slimme thuistechnologie:

 • Gebruik van duurzame, groene stroombronnen

 • Kostenbesparingen

 • Meer controle en transparantie over het energieverbruik

De beste aanbieders voor dynamische elektriciteitstarieven

De markt voor dynamische elektriciteitstarieven is voortdurend in ontwikkeling. Hier zijn enkele van de beste aanbieders die momenteel actief zijn op de Duitse markt:

Geklets

Tibber, een Scandinavische startup gevestigd in Berlijn, biedt dynamische elektriciteitstarieven. Het bedrijf geeft de op de beurs behaalde prijzen 1:1 op uurbasis door aan klanten. Tibber verdient geld door een maandelijks basisbedrag van 4,49 euro in rekening te brengen. Het bedrijf verkoopt ook de Tibber Pulse, een elektriciteitstracker die optioneel kan worden gebruikt.


Rabot-lading

Rabot Charge uit Hamburg is een greentech startup die experts uit de IT- en energiesector samenbrengt. Het bedrijf berekent de besparingen van de klanten ten opzichte van de lokale basisdienst en rekent een toeslag van 20 procent bovenop het basistarief van 4,99 euro per maand.


Awattar

Awattar uit Oostenrijk biedt ook dynamische elektriciteitstarieven. Naast het reguliere dynamische tarief biedt Awattar ook het ‘Hourly Cap’-tarief aan, dat een vooraf bepaald prijsplafond heeft.


Vergelijking van aanbieders:

Aanbieder

Geklets

Rabot-lading

Awattar

Tarief

dynamisch uurtarief

rabot.charge slim

Per uur

Maandelijks basistarief (aanbieder)

4.49

4,99

4.58

​Maandelijks basistarief (netbeheerder)

afhankelijk van waar je woont

afhankelijk van waar je woont

afhankelijk van waar je woont

​Werkprijs per kWh (aanbieder)

​1,92 cent extra aanschafkosten, zoals beschreven in §4 (6) van de Tibber Algemene Voorwaarden

§ 6 (4) Algemene voorwaarden: “De energie-arbeidsprijs omvat de kosten voor de inkoop, verkoop, facturering, klantenservice en de aankoop van groenestroomcertificaten van energie.”

3% van de beurskoers


1,785 cent/kWh voor groenestroomcertificaten en andere inkoopkosten (aankoopcomponent).

​Werkprijs per kWh (netbeheerder)

afhankelijk van waar je woont

afhankelijk van waar je woont

afhankelijk van waar je woont

​Werkprijs per kWh (beurs)

Dagelijks afhankelijk van wind- en zonne-energieproductie

Dagelijks afhankelijk van wind- en zonne-energieproductie

Dagelijks afhankelijk van wind- en zonne-energieproductie

Vereiste teller

​Slimme meter of bidirectionele meter

Slimme meters

Slimme meters


Vooruitzichten voor de toekomst van dynamische elektriciteitstarieven

De markt voor dynamische elektriciteitstarieven is aan het veranderen. Naast de genoemde aanbieders als Tibber, Awattar en Rabot Charge zijn ook grote energieleveranciers als E.on en Vattenfall van plan dynamische tarieven aan te bieden. De federale overheid heeft zelfs een wet aangenomen die bepaalt dat elke elektriciteitsleverancier uiterlijk in 2025 een dynamisch tarief moet aanbieden.

De toekomst van de energievoorziening ligt ongetwijfeld in dynamische elektriciteitstarieven. Ze bieden de mogelijkheid om energie efficiënter te gebruiken, kosten te verlagen en duurzame energiebronnen te bevorderen. Consumenten moeten zich er echter van bewust zijn dat deze plannen enige complexiteit met zich meebrengen en dat zij hun gewoonten zullen moeten aanpassen om ten volle van de voordelen te kunnen profiteren.

In een tijd waarin klimaatbescherming en energie-efficiëntie steeds belangrijker worden, kunnen dynamische elektriciteitstarieven een belangrijke bijdrage leveren aan de energietoekomst. Consumenten moeten onderzoek doen en verschillende aanbieders vergelijken om het plan te kiezen dat het beste bij hun behoeften past. Met de juiste voorbereiding kunnen dynamische elektriciteitstarieven niet alleen geld besparen, maar ook het milieu helpen beschermen.Comments


bottom of page